SenzaBedna

Popis

Jedná se o dřevěnou bednu, na které jsou ze přední části umístěny dva hudební nástroje. Niněra a Kalimba. Pod těmito nástroji se nachází otvor, do kterého můžete položit hlavu či horní nebo dolní končetinu. Na horní části bedny se nachází další, již menší otvor, který slouží k tomu, aby měl terapeut neustálý přehled o tom, co se děje uvnitř bedny. Bedna je vyrobena z pevného materiálu, tudíž je možno se na ni i beze strachu postavit. Pomocí hry na tyto hudební nástroje dochází k rozvibrování bedny. Pomocí zvukových vibrací přenesených na bednu, můžeme taktilně stimulovat právě tu část těla, která se nachází uvnitř bedny nebo na bedně, a tím nejenom pozitivně podporovat budování body schématu, ale také například zvyšovat svalový tonus. Dovnitř bedny se dají vkládat různé předměty, hry či úkoly, a tak můžeme propojit taktilní stimulaci například s kognicí. Různým typem osvětlení bedny zase můžeme pozitivně ovlivňovat zrakovou stimulaci.

Jak to všechno začalo… 

Příběh Adélky

Vše začalo mým terapeutickým proniknutím do světa senzorické integrace, kdy jsem si uvědomila podstatu a důležitost vibračních podnětů poskytovaných dětem se senzorickým deficitem. Aby ne, vždyť už v období intrauterinního vývoje, vnímá plod tlukot srdce matky, střevní peristaltiku, změny polohy i nárazy plodové vody. Tyto vjemy jsou vnímány taktilně, prostřednictvím receptorů v kůži. Jsou to nejhlubší úrovně vnímání, které se rozvíjí velmi časně a i u lidí s nejtěžším postižením můžeme toto vnímání stimulovat. Hlavně pak rozvoj této bazální úrovně vnímání je jedním z předpokladů dalšího rozvoje motoriky, lokomoce i rozvoje kognitivních schopností.

Začátkem roku 2016 jsem se seznámila se speciálním pedagogem, skvělým muzikantem a výrobcem hudebních nástrojů. Popsala jsem mu mé úmysly týkající se výroby speciální pomůcky, která bude zprostředkovávat vibrační podněty. Během následujících měsíců jsme vymýšleli, konzultovali a snažili se dospět k výrobě takové pomůcky, která bude odrážet přesně naše představy. Rok se s rokem sešel a SenzaBedna byla na světě. Správný náboj tomu všemu dodalo seznámení SenzaBedny s Verunkou. Začaly jsme ji společně používat v terapii a má to (s)mysl!

Proč zrovna tatktilní stimulace?

Dr. A. J. Ayres. řadí taktilní systém na první místo mezi všemi smysly. Doteky slouží, mimo jiné, k umocnění vědomí vlastního těla, emocionálnímu rozvoji člověka, k rozvoji sociálních a komunikačních schopností a hlavně k osobnímu pocitu pohody. Taktilní systém je nejrozsáhlejším senzorickým systémem člověka.

Zdravé dítě se od chvíle zautomatizování si pohybu lezení naučí prostřednictvím tohoto mechanismu poznávat svět kolem sebe. Dotýká se věcí a snaží se s nimi manipulovat. Díky tomu získá spoustu informací o povrchu předmětu, váze, zvuku, tvaru, velikosti, chuti či funkci. Taktilní informace patří mezi první, kterými dítě navazuje kontakt s okolním světem. Tyto informace jsou dále základem myšlenkových operací, dítě začne vytvářet abstrakce, učí se poznávat předměty na obrázcích a v knížkách, tedy v dvojrozměrném prostoru, a předmětům dává jména. Dítě se senzorickým deficitem může mít tyto zkušenosti zkresleny nejistým či nekvalitním úchopem, nestabilní polohou a jinými deformacemi. Tímto zkreslením pak nedochází k zapamatování a identifikaci zkušeností.

Plány do budoucna

Během jednotlivých terapií se SenzaBednou, jsme měly možnost pozorovat u dětí nejrůznější reakce. Od zvýšení svalového tonu, kdy se dítě daleko kvalitněji udrželo v jednotlivých vývojových pozicích na vibrující SenzaBedně, až po prvopočátky navázání komunikace dětí s okolním světem prostřednictvím hry na zabudované speciální hudební nástroje zprostředkovávající vibrační podněty.

Senzabedna nás svými výsledky motivuje posouvat ji dále. Přizpůsobovat různým typům postižení, a konkrétním potřebám dítěte. Máme v plánu přizpůsobovat její velikost, obsah a zejména pak obstarat objektivní výsledky terapií, do nichž byla zapojena.

Adélka se proto rozhodla navázat spolupráci s fakultou aplikované informatiky a vytvořit projekt pro disertační práci. V září tohoto roku započne čtyřleté studium s cílem objektivizovat účinky této pomůcky. Verunka zase zapojí SenzaBednu do své diplomové práce, kde bude pomocí SenzaBedny sledovat reakce na taktilní stimulace onkologických dětí v oblasti hlavy.