Ergoterapie

Ergoterapie obecně usiluje o zachování co největší soběstačnosti pacientů v osobním, pracovním i společenském životě. V rámci ergodiagnostiky se také snaží upravovat pracovní prostředí a podmínky, aby nedocházelo ke špatným pohybovým stereotypům.

V případě dětské ergoterapie mluvíme o aktivním zapojení do hry, jakožto nejpřirozenější dětské činnosti. Snažíme se o samostatnost v rámci nácviku odívání či sebesycení, HRA však hraje při terapii dětí největší roli.