Bazální stimulace

Každý člověk vnímá pomocí smyslů, smyslových orgánů, které vznikají a vyvíjejí se již v embryonální fázi a mají od narození až do smrti nenahraditelný význam. Díky smyslům tedy můžeme vnímat samy sebe a okolní svět. Díky schopnosti vnímat jsme se naučili pohybovat a komunikovat. Pohyb, vnímání a komunikace se vzájemně ovlivňují. Vnímání umožňuje pohyb a naopak komunikace je umožněna díky pohybu a vnímání. Koncept Bazální stimulace podporuje percepci, lokomoci a komunikaci.

Bazální stimulace respektuje různé vývojové stupně schopnosti vnímat, v kterých se člověk právě nachází. Schopnost vnímat se rozvíjí již v embryonální fázi. Začíná v 7. týdnu prenatálního vývoje. Nejvýraznější podněty dostává plod po celou dobu prenatálního vývoje v oblasti: vibrační, somatické, vestibulární.

Cílená a strukturovaná stimulace smyslových orgánů a hybnosti klienta dle konceptu Bazální stimulace umožňuje vznik nových dendritických spojení v mozku a novou neuronální organizaci v určitých regionech.

V konceptu bazální stimulace podporujeme:

 • stimulaci vnímání vlastního těla
 • rozvoj vlastní identity
 • umožnění vnímání okolního světa
 • umožnění navázání komunikace se svým okolím
 • zvládnutí orientace v prostoru a čase
 • lokomoční schopnosti
 • zlepšení funkce organismu
 • psychomotorický vývoj člověka
 • respekt autonomie člověka
 • důstojné prožívání
 • umožnit prožít život v co nejvyšší možné míře kvality (i v těžkých stavech se špatnou prognózou)!!!