O nás

SenzaErgo je ambulantní specializované zařízení zaměřené na dětskou klientelu. Našim cílem je provádět rehabilitaci šitou každému dítěti přímo na míru.  Tento přístup umožňuje rodinám s postiženými dětmi individuální přístup v terapii, který jim pomáhá integrovat se do společnosti.

Snažíme se o propojení dětské rehabilitace jako takové s ergoterapií a prvky senzorické integrace. Tento přístup je vhodný pro širokou škálu postižení, od kombinovaných vad, vývojových poruch, DMO, genetických syndromů, poruch autistického spektra, ADHD až po specifické poruchy učení.